9- TĐ- Nghịch Cảnh (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Nghịch Cảnh

 

Đời ngẫm thấy dường như đang giả giả

Xung quanh mình và cả cái thế gian

Mở miệng ra là văng hạt khoe khoang

Xem trời đất, xóm làng như cây, cỏ

 

Nghĩ cũng ngộ chưa xuân mà pháo nổ

Mới ngày nào khố rách vá ngang vai

Thì hôm nay lại đầm vái, cao hài

Chẳng biết ngượng. Lại còn oai phong lắm

 

Nghĩ cũng chán. Đời như đang lẩm cẩm

Giữa trưa hè mà mặc đậm áo lông

Tiết đông sang mà diện lụa tơ hồng

Nắng nhìn tuyết mà cõi lòng chua chát

 

Thật cũng lạ khi lòng người khao khát

Trẻ hóa già, muốn làm bác, làm cô

Người già nua muốn trở lại ngây thơ

Hai nghịch cảnh, giàu to nhà Thẩm mỹ

 

Nghĩ cũng xót, hai mốt ơi! Thế kỷ

Văn hoá còn ngự trị ở trong ta

Hay biến dần theo Thế giới xa hoa

Xóa tất cả ngọc ngà thời xa thẳm ?

 

Chiếc áo mỏng bà ba thời cô ấm

Nết na xưa đã nhuộm thấm nét hung tàn.

 

Thủy Điền

31-01-2023

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền