1- NNT- Mưa Tháng Giêng (Thơ) Nguyễn Ngọc Thiên (VN)

 

Nguyễn Ngọc Thiên

 

 

 

M Ư A  T H Á N G  G I Ê N G

 

Mưa trên miền tóc em

Nghe lao xao niềm nhớ

Dường như ta mắc nợ

Tháng giêng một mùa thương

 

Tháng giêng mưa bay bay

Rơi trên tóc hoa cài

Mùa xuân về đâu đó

Trên nụ vàng ban mai

 

Tháng giêng trôi vội vàng

Giọt buồn rơi mênh mang

Bóng người đi hun hút

Mưa khóc đời hợp tan

 

                     NNT

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền