6- NB- Nàng Thơ (Thơ) Nguyễn Bằng (VN)

 

Nguyễn Bằng

 

 

 

NÀNG THƠ

 

Ta đã cạn gót mòn con chữ.

 

Muốn bỏ buông sao líu tíu trong lòng

Nên chẳng thể tách mình vào dị biệt.

 

Mãi đưa chân mạc dấu bút muôn người

Cứ mải miết khắc ngôn từ mộng tưởng 

Thả hồn thơ mặc sức tuôn trào.

 

Muốn làm mới những câu vần khác lạ

Ơi nàng thơ sao đi hết cung đường

Những xa lộ cõng sức già ra phố

Níu bước chân không thể bắt vào làn.

 

            Nguyễn Bằng, 12/02/2023

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền