5- NL- Nụ Hôn Tình Đầu (Thơ) Nguyên Lạc (USA)

 

Nguyên Lạc

 

 

NỤ HÔN TÌNH ĐẦU

.

Lần đầu khờ dại môi hôn

Làm sao ta biết "nửa hồn thương đau"?

Ngàn trùng chia biệt đời nhau

Môi xưa hương cũ phương nào tìm đây?

 

Người rồi chỉ giấc mơ thôi

Phôi pha năm tháng ta đời phiêu linh

Đành thôi ngày đó chúng mình

Cố nhân viễn mộng bóng hình thiên thu!

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền