7- NB- Ở Cuối Mạch Rừng (Thơ) Nguyễn Bằng (VN)

 

Nguyễn Bằng

 

 

Ở CUỐI MẠCH RỪNG 

 

Con đường quen trở thành lối lạ.

 

Cỏ hoang bờ không còn níu dấu chân

Những hoài cảm ngỡ ngàng độc thoại.

 

Ngấm bùa mê nén rổng cõi lòng

Lời ủ mật tỏa hương say ngất ngưởng

Người ra đi còn nhớ mảnh hương thầm.

 

Chiều buông vọng cuối nhịp đà tắt lịm

Nghĩ xa vời ai đã đến miền ta

Không ngõ cụt lỡ bước là hụt hẫng

Ở cuối mạch rừng chạm màu nứa sởn đau.

 

                Nguyễn Bằng, 16/3/2023

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền