6- SH- Gánh Mưa (Thơ) Sinh Hùng (VN)

 

Sinh Hùng

 

 

GÁNH MƯA

 

Mưa rơi qua nẻo phong trần

Mưa làm ướt áo phù vân nhạt nhòa

Người tình đã vội xa ta

Ra đi trút lại sầu xa buồn gần

 

Mưa chiều đổ trận phong vân

Thân nghiêng gánh nặng cõi trần lệch vai

Nỗi lòng biết sẻ cùng ai

Gừng cay muối mặn đã phai mặn nồng

 

Ân tình còn lại số không

Cõi riêng riêng một nỗi lòng riêng mang

Mưa đời nặng gánh hàng trang

Tưới buồn nẩy hạt miên man tình sầu

 

Sinh Hoàng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền