3- TLH- Tình Chung (Thơ) Tím Lan Hoa (VN)

 

Tím Lan Hoa

 

 

 

ĐÔI TA CÁCH TRỞ PHƯƠNG TRỜI

KẺ NAM NGƯỜI BẮC ĐẦY VƠI NỖI NIỀM

 

( CK mượn)

 

TÌNH CHUNG .

 

ĐÔI lời gắm gửi

TA đợi chờ nhau

CÁCH ngăn hai nẻo tương đầu

TRỞ trăn khắc khoải vẫn câu chung tình

PHƯƠNG này hình bóng

TRỜI cuộn sóng dâng

KẺ mơ kết mộng trăng rằm

NAM thề vẹn ước tháng năm mặn mà

NGƯỜI xa xăm ấy

BẮC mấy nhịp cầu

ĐẦY lòng ủ giữ tình sâu

VƠI sao kỷ niệm buổi đầu trao thương

NỖI vương vấn mãi

NIỀM trải hồn khơi

ĐÔI TA CÁCH TRỞ PHƯƠNG TRỜI

KẺ NAM NGƯỜI BẮC ĐẦY VƠI NỖI NIỀM.

 

Tím Lan Hoa 7/4/2023

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền