8- NB- Người Đi Nhặt Gió (Thơ) Nguyễn Bằng (VN))

 

Nguyễn Bằng

 

 

NGƯỜI ĐI NHẶT GIÓ 

 

Từng ngọn gió

rót vào tai

những lời đường mật

Mường tượng rằng

như đã

gió cuốn đi.

 

Âm hưởng lạ dễ dối lòng thành tật

Lời phô phang khát tục tuôn trào 

Thùng không đáy gió nào đâu chịu nhốt

Vốn ngang tàng chẳng màng chốn dung thân.

 

Người nhặt gió

Chất đầy khoang

khờ dại

Giông bão trong lòng

không tì vết

vẫn lay.

 

            Nguyễn Bằng, 08/4/2023

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền