24- TĐ- Khúc Đoạn Trường (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Khúc Đoạn Trường

 

Tháng tư ngày gãy súng

Tôi- Anh chung nỗi niềm

Anh lên đường cải tạo

Tôi trốn rừng vượt biên

 

Tháng tư ngày vĩnh viễn

Tôi- Anh chung một đường

Anh nằm yên đất bắc

Tôi cuộc đời tha hương

 

Tháng tư mùa gió chướng

Tôi- Anh "Khúc đoạn trường"

Bạn anh mất người thân

Bạn tôi đã chán chường

 

Tháng tư ngồi nhớ lại

Anh nằm dưới mộ sâu

Tôi ôm sầu mãi mãi

Kẻ ở, nhớ người đi

 

Tháng tư nào cũng thế

Nén nhang lòng khắc ghi.

 

Thủy Điền

21-04.2023

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền