25- Xót Xa (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Xót xa

 

Ngồi buồn nhớ mẹ, nhớ cha

Trông về quê cũ xót xa cõi lòng

Tuyết rơi, báo hiệu vào đông

Thương đàn em nhỏ đợi trông bóng người

 

Đông về, lạnh lắm em ơi !

Cây rừng thấm rét chơi vơi giữa trời

Chim ngàn giấu mõ im hơi

Đồng hoang thảo bạc chẳng lời thở… than !

 

Thủy Điền

29-12-2023

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền