10- Nắng Chiều Xuyên Mái Tóc

 

 

Nắng Chiều Xuyên Mái Tóc

 

Ngồi đợi mãi chiều về xuyên mái tóc

Nhìn đoàn tàu xuôi, ngược đuổi theo nhau

Mà người đâu giờ chẳng thấy nơi nao

Con Én nhỏ hỏi sao nàng lại khóc ?

 

Lòng buồn bã lệ rưng tràn khóe mắt

Sắc nắng chiều xuyên tóc ngả màu tang

Đã bao lần người hẹn sẽ chiều sang

Rồi biền biệt để nàng thân chiếc bóng

 

Nắng chiều nay, nắng buồn, ngồi trông ngóng

Một bóng hình vô vọng phía trời xa

Nắng không hôn lên làn tóc ngọc ngà

Như thuở trước đôi ta cùng chung lối

 

Nắng chỉ lướt qua làn môi, chót lưỡi

Và, lạnh lùng trao gởi mối tình câm.

 

Thủy Điền

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền