26- Tình Muôn Sắc Màu

 

Được tin em sắp lấy chồng

Anh cười đã lắm, anh buồn cũng ghê

Em ơi, em nuốt lời thề

Anh lầm, anh tưởng gái quê thật thà

Thơ Hàn Mặc Tử

 

 

Tình Muôn Sắc Màu

 

Gái thành thì bảo điêu ngoa

Nói yêu Hàn tránh thôi thà đừng yêu

Lỡ mai một sớm, một chiều

Bỏ ta ở lại đìu hiu một mình

 

Bây giờ mới sáng mắt tình

Thành, quê cũng thế biết tin đường nào

Thương ai thì cứ gởi trao

„Nợ duyên“ hai chữ , trời cao định rồi

 

Gái quê chân chất đích nồi

Nay thương, mai giận đổi đời như chơi

Gái thành lụa gấm chân phơi

Một khi đã quyết, sánh đôi chung lòng

 

Thôi thì may rủi, đục trong

Nếu may thì sẽ vợ chồng trăm năm

Không may thì tự nhủ thầm

Đời ai cũng có số phần khác nhau

 

Gái quê chưa hẳn thanh cao

Gái thành chưa hẳn xếp vào đa đoan

Xin Hàn chớ trách, chớ buồn

Tình là thế đó, tình muôn sắc màu.

 

Thủy Điền

25-01-2024

Ảnh ST

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền