27- Tình Si

 

RẮC BƯỚM LÊN HOA

Ai đem rắc bướm lên hoa

Rắc bèo xuống giếng, rắc ta vào nàng?

Ai đem nhuộm lá cho vàng?

Nhuộm đời cho bạc, cho nàng phụ ta?

 

Nguyễn Bính

 

(Thơ hoạ)

 

Tình Si

 

Ngày xưa chân đất, quần phèn

Áo vai trăm vá mà nàng vẫn yêu

Bình minh, đứng ngọ, hoàng- chiều

Mưa thu, nắng hạ tôi đều đến thăm

Khuya đêm theo ánh trăng rằm

Tôi đâu có ngại, khó khăn chi nào

 

Ngày nay áo gấm, lụa đào

Xe hơi bóng lộng, nhà cao ngút trời

Phủ che mái lá .... chân đồi

Quên đi tất cả một thời xa xăm

Ai gieo chi cảnh tương tàn

Ai thay chiếc áo cô nàng tôi yêu

Ai ngăn những buổi sáng, chiều

Để tôi phải đứng đìu hiu giữa trời

Ai chia cắt mối tình tôi

Để người vong phụ. Một đời tình si.

 

Thủy Điền

25-01-2024

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền