90- Lệ Buồn Chiều Thu (Thủy Điền)

 

 

Lệ Buồn Chiều Thu

 

Ngày em đi, mưa buồn chiều tháng tám

Cảnh u sầu ảm đạm một màu tang

Lá ngoài hiên đang đổi sắc thu vàng

Con chim nhỏ lạc đàn không bến đổ

 

Nhìn cảnh ngộ cuộc đời tôi với nó

Dẫu vật, người tuy có khác phần nhau

Nhưng đau thương thì có khác chi nào

Khi thiếu vắng, nỗi đau đang đè nặng

 

Ngày em đi, ngồi buồn, tôi thầm lặng

Trông theo người mà giọt đắng rơi ... ... rơi

Hỏi bao giờ người được gặp lại tôi ?

Biết bao giờ tôi gặp ... người đấy hỡi

 

Như con chim trên cành cao mắt đợi

Đến bao giờ sẽ hội ngô đoàn viên ?

Giữa rừng hoang đầy ắp, cảnh thiên nhiên

Bao hy vọng đắm chìm trong tuyệt vọng

 

Thôi chim nhé, tao, mầy đành tan mộng

Cuộc đời nầy là khoảng trống hư vô

Mới hôm qua còn vui vẻ hát hò

Nay lại phải cô đơn, mình một bóng.

 

Thủy Điền

02-06-2024

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền